Annulering

De Afnemer kan een gegeven order niet annuleren aangezien de producten aan de hand van de ingevoerde specificaties van de Afnemer zijn gefabriceerd. Indien de Afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Hardsteen Nederland en de winstderving door Hardsteen Nederland te vermeerderen met BTW, aan Hardsteen Nederland te vergoeden.

Herroepingsrecht

Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.